Γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: 214-4164957
Ακολούθησε μας:

Πολιτική απορρήτου

Η εταιρία «ΚΩΣΤΑΣ Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΒΕΑ» (εφεξής η «Εταιρία» ή «μας») συμμορφώνεται με τους όρους που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 (GDPR) και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών της.

Με την παρούσα πολιτική της ενημερώνει τους Επισκέπτες / Χρήστες (εφεξής οι Επισκέπτες/Χρήστες ή «σας») της παρούσας ιστοσελίδας για τους όρους με τους οποίους, συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα τους  και περιγράφει τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας αυτών καθώς και τις επιλογές που διαθέτουν αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα τους, και πώς μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρία. 

 

Προσωπικά Δεδομένα

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά του Επισκέπτη, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

 

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

 

Προσωπικά Δεδομένα Χρήστη

O επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα την οποία διατηρεί και διαχειρίζεται η Εταιρεία, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Σε συγκεκριμένους χώρους της παρούσας ιστοσελίδας, θα μπορείτε να εισάγετε, αν και εφόσον το επιθυμείτε τα αντιστοίχως αιτούμενα προσωπικά σας δεδομένα στην περίπτωση εκείνη που επιθυμείτε να προβείτε σε αγορά προϊόντος ή να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία, συμπληρώνοντας τη σχετική Φόρμα Επικοινωνίας.

H Εταιρεία δύναται να συγκεντρώνει νομίμως για τους χρήστες της ιστοσελίδας της προσωπικά δεδομένα τα οποία εμπίπτουν στις εξής κάτωθι κατηγορίες:

- Προσωπικά δεδομένα τα οποία ο χρήστης (φυσικό πρόσωπο) καλείται να συμπληρώσει κατά την συμπλήρωση της Φόρμας Επικοινωνίας, ώστε να επικοινωνήσει με την Εταιρεία. Ειδικότερα για τη συμπλήρωση της ως άνω φόρμας επικοινωνίας απαιτούνται τα εξής προσωπικά δεδομένα: Ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικά), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/e-mail(υποχρεωτικά) και όποια τυχόν δεδομένα συμπεριλάβει ο χρήστης στο πεδίο «θέμα» καθώς και στο  μήνυμα που θα αποστείλει στο σύνδεσμο επικοινωνίας.

- Προσωπικά δεδομένα τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να συμπληρώσει κατά την εγγραφή του και τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα και συγκεκριμένα δεδομένα όπως ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)* και κωδικό πρόσβασης, όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου κλπ

- Προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που ο επισκέπτης/χρήστης παρέχει μέσα από τις μεταξύ συναλλαγές του με την Εταιρία και την ιστοσελίδα (αγορές, παραγγελίες κ.λ.π.)

- Δεδομένα που αφορούν στον τρόπο πληρωμής για τις συναλλαγές που πραγματοποιεί o επισκέπτης/χρήσης στην ιστοσελίδα.

-Προσωπικά δεδομένα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που κατά προτίμηση επιλέγει συνήθως ο επισκέπτης/χρήστης, προκειμένου να του προτείνουμε προϊόντα ή υπηρεσίες του ενδιαφέροντός του και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την εμπειρία αγορών του.

Η Εταιρεία επίσης χρησιμοποιεί και την υπηρεσία της Google, “Google Analytics” προκειμένου να συλλέξει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την συμπεριφορά του χρήστη εντός του λογισμικού της, όπως ο χρόνος παραμονής σε αυτό και στις διάφορες λειτουργίες του καθώς και η καταγραφή της χρήσης ορισμένων εξ αυτών, πληροφορίες ωστόσο που δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της εφαρμογής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

 

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Δυστυχώς η μετάδοση των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Παρά το γεγονός ότι εμείς κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται σ' εμάς και οποιαδήποτε μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη.
Παρόλα αυτά, χρησιμοποιούμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας, για να αποτρέπουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, όπου είναι δυνατό.

Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας για την διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από ενδεχόμενη απώλεια, καταστροφή, διάδοση, πρόσβαση, κακή χρήση, αλλοίωση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Συγκεκριμένα, αποθηκεύουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στους ασφαλείς (προστατευμένους με κωδικό- και τείχος προστασίας) διακομιστές. Επιπρόσθετα, Όλες οι ηλεκτρονικές χρηματικές συναλλαγές που διενεργούνται στον ιστότοπο μας προστατεύονται από την τεχνολογία κρυπτογράφησης μας.

 Ωστόσο ο επισκέπτης/ χρήστης αποδέχεται ότι η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς μη ασφαλής και η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου. Ο επισκέπτης /χρήστης είναι υπεύθυνος να διατηρεί εμπιστευτικό τον κωδικού που χρησιμοποιεί. Η Εταιρία δεν θα ζητήσει τον κωδικό σας, παρά μόνο για την  σύνδεση στον ιστότοπο.

 

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιοδήποτε σκοπό δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο διάστημα είναι απαραίτητο για το σκοπό αυτό.

Σημειώνεται ότι εν αντιθέσει με την ανωτέρω παράγραφο, θα διατηρήσουμε έγγραφα (μεταξύ των οποίων και ηλεκτρονικά έγγραφα) που περιέχουν προσωπικά δεδομένα στις κάτωθι περιπτώσεις:

  • στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο.
  • αν θεωρούμε ότι τα έγγραφα μπορεί να σχετίζονται με οποιαδήποτε νομική διαδικασία σε ισχύ και
  • με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας (μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου)

 

Δικαιώματα Χρηστών / Υποκειμένων

Ως χρήστες / υποκείμενα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την Εταιρία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, στους σκοπούς αυτής, στις κατηγορίες των δεδομένων και στους αποδέκτες ή στις κατηγορίες αποδεκτών αυτών.
  • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).
  • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρίας για τη διατήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους.
  • Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
  • Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Εταιρία ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει αυτή ή τρίτο μέρος.
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή για συγκεκριμένη επεξεργασία σε περίπτωση που είχε παρασχεθεί η συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό.

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης στην Εταιρία.

 

Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου

Είναι πιθανό να ανανεώνουμε τη Πολιτική Απορρήτου κατά διαστήματα. Η τροποποιημένη Δήλωση Απορρήτου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε να ελέγχετε την ιστοσελίδα τακτικά, για να ενημερώνεστε για τις αλλαγές στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Εξαίρεση Υποχρέωσης για Συνδέσμους Τρίτων Μερών

Η Εταιρία μπορεί να αναφέρει στην ιστοσελίδα της www.schollshoes.gr, ιστοσελίδες τρίτων στο Διαδίκτυο. Η Εταιρία δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν έχει καμία επιρροή στο σχέδιο και το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Οποιαδήποτε αναφορά ή και link σε άλλα site, παρέχεται για τη διευκόλυνσή σας. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται, (διαφήμιση ή πώληση) στα site αυτά.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στις ιστοσελίδες (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη. Κάθε χρήστης δικαιούται να αποθηκεύσει μεμονωμένα ένα και μόνο αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου των ιστοσελίδων για αυστηρά προσωπική του χρήση και χωρίς να διαγράψει τις ενδείξεις προέλευσής του.

Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες τρίτων που μπορεί να εμφανίζονται στις σελίδες των ιστοσελίδων, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα.

 

Cookies

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies. Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μία σειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται μέσω ενός διακομιστή και αποθηκεύεται στον περιηγητή. Το αναγνωριστικό κατόπιν αποστέλλεται πίσω στο διακομιστή κάθε φορά που ο περιηγητής ζητά μία σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies μπορεί να είναι είτε “μόνιμα” ή cookies “σύνδεσης”: ένα μόνιμο cookie αποθηκεύεται σε έναν περιηγητή και παραμένει σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης του, εκτός αν διαγραφεί νωρίτερα από το χρήστη. Αντιθέτως, ένα cookie σύνδεσης, θα λήξει με το τέλος της σύνδεσης του χρήστη, όταν κλείσει ο περιηγητής. Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν το χρήστη αλλά τα προσωπικά δεδομένα σας που διατηρούμε μπορεί να συνδέονται με δεδομένα που αποθηκεύονται ή ανακτώνται από cookies.

Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοτόπων. Αν αποκλείσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου σας.

Powered by Softweb © Copyright 2021 Costas Papaellinas Group of Companies. Logos Scholl, Gelactiv, Bioprint, Memory Cushion, Scholl Biomechanics and Pescura are registered trademarks of Scholl's Wellness Company, used under license.